Department of Plasma and Laser Applications

Department of Plasma and Laser Applications is part of the Centre for Plasma and Laser Engineering, which is one of four centers of The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences in Gdansk.

more

New publications

Zastosowanie nanosekundowej mikroobróbki laserowej do wykonywania metalowych elementów urządzeń MEMS
M. Tański, R. Barbucha, M. Janke, K. Garasz, M. Kocik, J. Mizeraczyk,Przegląd Elektrotechniczny, 86, 11a, 211-213, 2010

Urządzenie laserowe do bezpośredniego naświetlania gęsto upakowanych schematów obwodów elektrycznych na płytkach drukowanych
R. Barbucha, M. Janke, K. Garasz, M. Kocik, M. Tański, J. Mizeraczyk Przegląd Elektrotechniczny, 2010

more