Drukowanie 3D z wykorzystaniem metody Selective Laser Sintering

W Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej znajduje się profesjonalna drukarka 3D pracująca w technologi SLS (Selective Laser Sintering), umożliwiająca wytwarzanie skomplikowanych elementów z proszku poliamidowego (nylonu). Jej główne parametry są następujące:
  • maksynalny obszar drukowania 25 cm x 25 cm x 32 cm
  • miminalna grubość warstwy 60 um
  • typowa grubość warstwy 300 um
  • prędkość wydruku 3 litry/godz.
  • laser CO2 o mocy 30W
  • komora grzana do 190 st. C (8 stref grzewczych)
  • prędkość skanowania skanera 7,6 m/s
  • rozdzielczość w płaszczyźnie XY 150 um
  • możliwość dodawana dodatkowych elementów podczas trwającego procesu drukowania


Rys. 1. Drukarka 3D firmy Farsoon (model FS251P).W sprawach korzystania z oferty Job-Shopu proszę się kontaktować z drem Robertem Barbucha: email: brobert@imp.gda.pl, tel. 506 310 086

wydruki 3D: Galeria