Projekty badawcze

2018

„Zjawiska elektrohydrodynamiczne (EHD) w ośrodkach gazowych z powierzchniowym wyładowaniem barierowym”,
kierownik projektu: prof. prof. J. Mizeraczyk, NCN UMO-2013/09/B/ST8/02054, finalised 31.03.2018

2013

„Zrobotyzowane stanowisko laserowe do obróbki tworzyw sztucznych i metali”,
project manager: prof. J. Mizeraczyk, INNOTECH, K2/IN2/87/182010/NCBR/13, finalised 30.09.2016

2012

„Badanie skuteczności pompowania i odpylania zanieczyszczonego powietrza za pomocą urządzenia elektrohydrodynamicznego",
project manager: Dr M. Kocik, NCN TANGO, N N523 747540

2009

„Urządzenie laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów”,
kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk, POiG 1.3.1, WND -POIG.01.03.01.-22-080/09

2008

„Urządzenie laserowe do naświetlania schematów obwodów elektrycznych na płytkach drukowanych",
N R02 0061 06/2009 kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk, N515, data złożenia: 29.09.2008,

2007

„Miniaturowe pompy elektrohydrodynamiczne (mikropompy EHD) przeznaczone do układów chłodzących w mikroelektronice.”,
kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk, N515, 07.2007

„Laserowa metoda odwzorowania schematu połączeń obwodów elektrycznych o wysokiej gęstości upakowania na płytkach drukowanych.”,
kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk, N515, 07.2007

2006

„Urządzenie do laserowej mikroobróbki materiałów (ULMM)”,
Projekt Rozwojowy 0323/R/T02/06/01, T11B, kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk, zakończenie 18.09.2008

2004

„Opracowanie metody bezpośredniego naświetlania laserowego do produkcji płytek drukowanych o wysokiej gęstości upakowania”,
PB 1381/T11/2004/27, okres realizacji: 2004-2006, zakończenie 30.09.2006, kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk, kwota: 290.000 zł.

2002

„Zastosowanie lasera CuBr nowej generacji do badania przejściowych charakterystyk termicznych elementów półprzewodnikowych”,
PB 1498/T11/02/22, okres realizacji: 2002-2004, kierownik projektu: dr M. Kocik, główny wykonawca: prof. J. Mizeraczyk, kwota: 277.550 zł

1999

Dofinansowanie projektu badawczego NATO SfP 972685 – „Development of a system based on a high power and high efficiency copper bromide laser for precision materials processing”,
SPUBM/NATO/T07/DZ3/99, kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk), zakończony 2001, kwota: 90 000zł

1997

„Development of a system based on a high power and high efficiency copper bromide laser for precision materials processing”,
NATO Science for Peace 972685, okres realizacji: 1998-2001, kwota: 270.000 zł, kierownik projektu: prof. J. Mikielewicz,

1994

„New Generation Lasers for High Precision Materials Processing”,
European Committee INCO-COPERNICUS CIPA CT-94-0214, okres realizacji: 1996-1999, kwota: 400.000 zł.