Pracownicy

Kierownik Zakładu Zastosowań Techniki Plazmowej i Laserowej

dr hab. Marek Kocik


Adiunkci

dr inż. Robert Barbucha

dr inż. Mateusz Tański


Asystenci

dr inż. Katarzyna Garasz